วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

   วัตถุประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
1. เพื่อทราบถึงรายละเอียดของข้อมูล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาหรือการทำงาน
3. เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อตรวจสอบข้อมูล
5. เพื่อการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Search Engine
Search Engine หมายถึง เครื่องมืหรือเว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและข่าวสารให้แก่ผู้ใช้อินเตอร์เน้ต จากแหล่งข้อมูลเว็บไวต์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ
Search Engine คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆ
                                                         เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
1. บีบประเด็นให้แคบ
2. การใช้คำที่ใกล้เคียง
3. กรใช้คำหลัก (Keyword)
4. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข
5. ใช้เครื่องหมายบวกและลบช่วย
6. หลีกเลี่ยงภาษาพูด
7. ใช้ Advanced Search
                                 การสืบค้นโดยใช้ตรรกบูลีน
การใช้ตรรกบูลีนเป็นการสืบค้นโดยใช้ตัวเชื่อม ดังนี้
AND  เป็นการเชื่อมคำเพื่อจำกัดการสืบค้นให้แคบลงด้วยการวาง AND ไว้ระหว่างคำ 2 คำ หรือการไม่ใส่ตัวเชื่อมใดๆ
OR  เป็นการเชื่อมคำเพื่อขยายการค้นไปยังคำอื่นๆ ที่กำหนดหรือต้องการผลการค้นจากคำทั้ง 2 คำ เช่น digital collection or digital library
NOT เป็นการเชื่อมคำเพื่อจำกัดการค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Assignment 2 Search Engine คืออะไร


เสิร์ชเอนจิน (search engine) คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่ม
    ข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย. เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น
    กูเกิล จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไป
Search Engine มีอะไรบ้าง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลบน Internet
           ทุกท่านคงได้ทราบมาแล้วว่า Internet มีข้อมูลอย่างมากมายมหาศาล แต่บ่อยครั้งที่เราต้องการข้อมูลบางอย่างที่แน่ใจว่ามี หรือน่าจะมีใน Internet แต่กลับหาไม่พบ
          ปกติแล้วการเข้า Website เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในทันทีทันใดนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือ เราทราบ URL ของ Web Page นั้น ๆ แล้วป้อนเข้าไปในช่อง Address ของ Web Browser เช่น
          ซึ่งเป็น URL ของ Website ที่แสดงรายงานผู้ป่วยโรค SARS ซึ่งกำลังเป็นหัวข้อที่สนใจกันมากในขณะนี้ กรณีนี้เราได้ทราบ URL มา จึงได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว แต่มีบ่อยครั้งที่เราไม่ทราบ URL พวกนี้ แต่ต้องการหาข้อมูลที่ต้องการให้ได้อย่างรวดเร็ว ฉบับนี้จะแนะนำเทคนิคการค้นหาข้อมูลในInternet โดยใช้ Search Engine จาก Web site ที่เปิดให้บริการ
ค้นหาข้อมูลบน Intenet
Search Engine ที่นิยมใช้
          Search Engine ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก ได้แก่
- http://www.google.com